Tandskader

Hvad gør jeg, hvis jeg slår en tand, så den forskubbes eller slås helt ud af munden?

Hvis en tand forskubbes eller slås helt/delvist ud af munden, er hurtig behandling vigtig.

Disse tænder skal inden for max. 2 timer sættes på rette plads igen og limes fast– begge dele skal foretages af en tandlæge, i weekender og på helligdage skal tandlægevagten kontaktes, og på hverdagsaftener skal du kontakte din egen tandlæge, hurtigst muligt.

Hvis en tand er slået helt ud, kan den opbevares i munden eller et glas mælk/vand, men den skal hurtigst muligt sættes på plads igen. Undgå at forsøge at rense en udslået tand!

Prognosen er dårlig for tænder, der forskubbes eller slåes ud. Ofte vil slaget også have givet skade på det omkringliggende væv. Nogle tænder vil dog kunne bevares efter rodbehandling.

Hvad gør jeg ved en knækket tand?

Hvis man knækker en tand, så tandnerven blottes, skal den behandles hurtigst muligt og senest inden for 48 timer, hvis man skal forsøge at undgå rodbehandling. Det kan derfor være nødvendigt at opsøge tandlægevagten i weekenden.

Det manglende tandstykke vil kun kunne bruges midlertidigt, så der bør ikke bruges meget tid på at lede efter dette.

Meget ofte vil knækkede tænder kunne rekonstrueres med plast eller porcelæn. Nogle gange kan det dog også vise sig nødvendigt med en rodbehandling.
Hvis tanden har knækket roden, er det meget sjældent, at tanden kan bevares.

Hvad med mælketænder?

Hvis et barn knækker en mælketand, gælder det samme som for permanente tænder.
Hvis et barn forskubber en mælketand eller slår den ud, vil man ikke forsøge at sætte den på plads igen – nogle vil i stedet blive fjernet. Årsagen er, at man risikerer at beskadige de kommende permanente tænder.

Et slag mod mælketænder bør altid oplyses til tandlægen, så det kan noteres i journalen, da der kan være sket skade på de kommende permanente tænder. Husk også at anmelde skaden til forsikringen.

Bør jeg have tandskade-dækning på min ulykkesforsikring?

Ja, det er en rigtig god idé! Hvis en tand mistes efter et slag, er der store økonomiske omkostninger forbundet med at få den erstattet (typisk op mod 20.000 kr. pr. tand).

Af samme grund bør man også sikre sig, at børn har en tandskadeforsikring, da selv et lille slag mod mælketænderne kan give skader på de kommende permanente tænder, som man senere i livet selv skal betale for at få behandlet.

Man bør vælge et forsikringsselskab med et godt ry, hvor man føler sig sikker på en hurtig og retfærdig sagsbehandling.

KONTAKT OS

Tandlægerne Gl. Landevej

Gl. Landevej 30, 7400 Herning

Tlf.: 9722 1622

Mail: post@tandiherning.dk

Åbningstider:

man-tors: 08-17

fredag: 08-16

Lør-søn: lukket

Telefontid og reception fra 8-16 (man-tors)

Fredag lukker telefon kl 14

Tandlægerne Gl. Landevej » Gl. Landevej 30, 7400 Herning » Tlf.: 9722 1622 » Mail: post@tandiherning.dk​